De Stichting Proklos draagt zorg voor
universitair onderwijs en onderzoek
via haar bijzondere leerstoel
‘Metafysica in de geest van de theosofie’
aan de Faculteit der Wijsbegeerte
van de Universiteit Leiden

JUBILEUM CONFERENTIE  van de STICHTING PROKLOS 

De Stichting Proklos beheert sinds 1958 de universitaire Leerstoel in de Metafysica in de geest van de theosofie. Deze leerstoel maakt deel uit van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. De hoogleraren waren achtereenvolgens prof. dr. J.J. Poortman, prof. dr J.H. Dubbink, prof. dr. W.H. van Vledder en van 2003 tot op heden prof. dr. Hans Gerding.

Zowel de Theosofische Vereniging Nederland als het Internationaal Theosofisch Centrum waren betrokken bij de oprichting- en zijn tot op heden betrokken bij het bestuur van de Stichting.  

Het Gouden Jubileum zal gevierd worden in Leiden op 30 mei a.s. in de grote collegezaal van het Leids Universitair Medisch Centrum en op 31 mei in de Besant Hall in Naarden. Op 1 juni zal een brainstormdag over de toekomst van de leerstoel gehouden worden, in het bijzonder voor direct betrokkenen.

Onze eregasten  zijn prof. dr. P. Krishna uit India,  dr. Rupert Sheldrake uit Engeland en de Nederlandse filosoof  prof. dr. Bas Haring. Prof. dr. Hans Gerding zal op 30 mei dagvoorzitter zijn. De voertaal zal voornamelijk Engels zijn. 

Dankzij grote bijdragen, zowel van de Universiteit, van particulieren als van bevriende organisaties, zijn we erin geslaagd de toegangsprijzen laag te houden.

Home
Dag 1: Programma
Dag 2: Programma
Inschrijven
Info
Archive
Contact